Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Dôležité informácie

Chcem ísť do materskej školy. Čo potrebujem?

Po kognitívno-motorickej stránke....

dieťa má vedieť:

Čo potrebuje do škôlky?