Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Personálne obsadenie

Riaditeľka:

 • Mgr. Martina Biščáková

Pedagogickí zamestnanci:

 • Helena Demjanová
 • Lenka Poprendová
 • Slávka Timková
 • Mgr. Anna Križovenská
 • Mgr. Martina Grigerová
 • Jana Makarová
 • Lucia Husovská
 • Mgr. Katarína Jakubíková
 • Mgr. Mirka Kimaková
 • Bc. Erika Goriľová

Prevádzkoví zamestnanci:

 • Danka Novická
 • Eva Marušová
 • Ľuboslava Michalová

Ekonómka:

 • Marta Dolinská

Pomocný kuchár:

 • Peter Krajňák